Bemutatkozunk | Munkatársaink | Biotechnológus MSC | Tantárgyi tematikák | Galéria | Elérhetőség
BIOTECHNOLÓGUS MSC
Részletek


Bemutatkozunk

Tanszékünk, a DE TEK TTK Mikrobiális Biotechnológiai és Sejtbiológiai Tanszék (MBST) 2006-ban alakult a DE TEK TTK Biológiai és Ökológiai Intézet részeként, és számos kollégiumot oktat a Mikrobiológia, Biotechnológia, Mikológia, Sejtbiológia és Állatélettan diszciplinák területén.

Oktatási és oktatás szervezői tevékenységünk középpontjában a Biotechnológia MSc szak gondozása áll. Emellett gondozzuk a Biológus MSc szak molekuláris, immun- és mikrobiológia szakirányát, illetve részt veszünk a Biológia BSc, Környezettan BSc, Biomérnök BSc, Biomérnök MSc és Molekuláris biológus MSc szakok oktatásában is.

Számos folyamatban lévő, illetve eredményesen zárult alapkutatási és alkalmazott kutatási projekt résztvevői vagyunk. Főbb kutatási területeink:
  1. A gombák stresszválasz rendszerei elemeinek a genomi szintű azonosítása, ezek funkcionális jellemzése, illetve ezek evolúciójának a tanulmányozása.
  2. A gombák sejthalálának, apoptózisának, illetve az ezt iniciáló ágenseknek, pl. antifungális fehérjéknek a vizsgálata.
  3. A gombák által termelt vaskomplexáló vegyületek, a sziderofórok érelmeszesedést gátló hatásának a felderítése.
  4. Emberi betegségeket okozó gombák patogenezisének a vizsgálata.
  5. A kromatin kondenzálás intermedierjeinek elektronmikroszkópos vizsgálata.
  6. Tumorok metasztázisának a tanulmányozása.
  7. Nanostruktúrák celluláris hatásának a felderítése.
  8. Az alapkutatási eredmények gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek a kidolgozása.
Mindezen oktatási és kutatási feladatok ellátására korszerű mikrobiológiai/sejtbiológiai gyakorló, állatélettani gyakorló, továbbá mikrobiológiai, mikrobiális élettani, fehérje, mikrobiális genetikai, sejtbiológiai/sejtkultúra és mikroszkópi/elektronmikroszkópi kutató laboratóriumok, továbbá kísérleti állatház állnak a rendelkezésünkre.

Mind az oktatás, mind a kutatás területén meghatározó jelentőségűnek tartjuk a regionális, biotechnológiai tevékenységet folytató iparvállalatokkal történő folyamatos konzultációt és tapasztalatcserét annak érdekében, hogy a hallgatóink mind a BSc, mind az MSc képzési formákban hasznosítható tudásra tegyenek szert.
(C) Copyright MBST 2012.
Minden jog fenntartva.