Bemutatkozunk | Munkatársaink | Biotechnológus MSC | Tantárgyi tematikák | Galéria | Elérhetőség
BIOTECHNOLÓGUS MSC
Részletek


Munkatársaink

Kovács Barbara
Ph.D. hallgató

Molekuláris biológus, Mikrobiológus
Angol-Magyar szakfordító

1986. január 13-án születettem Debrecenben. Általános, majd középiskolai tanulmányaimat Debrecenben végeztem. 2004-ben felvételt nyertem a Debreceni Egyetem molekuláris biológus szakjára és emellett 2007-ben elkezdtem az angol-magyar szakfordítói szakot a Debreceni Egyetemen Idegennyelvi Központjában. Mindkét szakon 2009-ben szereztem meg diplomámat. Molekulásris biológus hallgatóként egy antifungális fehérjét, a PAF-ot jól termelő Penicillium faj promóterét tanulmányoztam. Egyetemi éveim alatt 2006-tól tagja voltam a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjának és 2007/2008-ban nyári szakmai ösztöndíjasként is folytattam kutatómunkámat. 2009-ben, miután lediplomáztam, felvételt nyertem a Debreceni Egyetemen a Juhász-Nagy Pál Doktori Iskolába, így PhD hallgatóként a Mikrobiális Biotechnológiai és Sejtbiológiai Tanszékén végzem továbbra is kutatómunkámat Prof. Dr. Pócsi István vezetésével. A Penicillium chrysogenum által termelt antifungális fehérje (PAF) hatásmechanizmusának feltérképezésében veszek részt, így eddig többféle fonalas gombával és élesztővel is dolgoztam PhD-s éveim alatt: Fusarium sp., A. nidulans, A. fumigatus, P. chrysogenum, S. cerevisiae. 2011 szeptemberétől 2012 februárjáig Belgiumban töltöttem egy félévet a Katholieke Universiteit Leuven egyetemen, ahol Erasmus-os ösztöndíjasként folytattam kutatómunkámat. Jelenlegi kutatásaimban a PAF antifungális fehérje hatását vizsgálom S. cerevisiae mutánsokon.

Tudományos publikációim
(C) Copyright MBST 2012.
Minden jog fenntartva.