Bemutatkozunk | Munkatársaink | Biotechnológus MSC | Tantárgyi tematikák | Galéria | Elérhetőség
BIOTECHNOLÓGUS MSC
Részletek


Munkatársaink

Dr. Lenkey Béla
Nyugalmazott egyetemi docens

Okleveles biológia-kémia szakos középiskolai tanár
A biológiai tudományok kandidátusa

1943. november 15-én születettem Miskolcon. Általános, majd középiskolai tanulmányaimat Putnokon, illetve az ózdi József Attila Gimnáziumban végeztem. 1961-66 között végeztem a Kossuth Lajos Tudományegyetemen, és lettem okleveles biológia - kémia szakos középiskolai tanár. 1966 és 1989 között a KLTE Természettudományi Kar Biokémiai Tanszékén tudományos munkatársi beosztásban dolgoztam. 1984-ban a biológiai tudományok kandidátusa címet szereztem gyógynövény biokémiai tárgykörben. 1986-87-ben az Amerikai Egyesült Államokban a D vitamin metabolizmusát tanulmányoztam állatkísérletekben a Wisconsini Állami Egyetem Biokémiai Intézetében. Hazatérve 1989-től a KLTE Mikrobiológiai és Biotechnológiai Tanszék docense lettem, ahol megbízott tanszékvezető voltam 2000-2003 között.

Kutatási területem: 1./ a szerves vegyületek, elsősorban a szteroidok mikróbák általi biokonverziójának vizsgálata szabad és immobilizált mikróba sejtekkel. 2./A humán patogén gombák közül a Candida albicans élesztőnek a terápia során kialakuló antifungális szerekkel szembeni rezisztenciát kísérő fiziológiai változások vizsgálata volt.

Egyetemi oktatóként közel 50 hallgató szakdolgozati témavezetője voltam és irányításommal 5 kolléga szerzett doktori fokozatot.

Az oktatómunkám során számos kollégiumot tartottam: általános biokémia, növény biokémia, farmakognózia, általános mikrobiológia, speciális biotechnológia - biokonverzió, továbbá számos speciális kurzus oktatója voltam, pl. gyógyszerek története, mikotoxinok, stb.

A főkollégiumokhoz tartozó gyakorlatokat is vezettem, illetve tematikáját kidolgoztam.

Korábban évfolyamfelelősként és szakfelelősként segítettem a hallgatóságot.

Tanulmányutaim közül a legjelentősebb a Wisconsini Állami Egyetem Biokémiai Intézetében töltött évek voltak, de a Szlovák Akadémiai Biokémiai Intézetében Pozsonyban, és Halléban is dolgoztam.

Jelenlegi oktatói munkám a biológia tanárszak levelező tagozatának mikrobiológiai oktatása.

Tudományos publikációim
(C) Copyright MBST 2012.
Minden jog fenntartva.