Bemutatkozunk | Munkatársaink | Biotechnológus MSC | Tantárgyi tematikák | Galéria | Elérhetőség
BIOTECHNOLÓGUS MSC
Részletek


Biotechnológia mesterképzési szak

A biotechnológia mesterképzési szak célkitűzéseit és követelményeit az elsős hallgatók számára évente összeállításra kerülő 'Fehér Könyv' foglalja össze. A 2011/12-es tanévre elkészített Fehér Könyv bevezetője:

Kedves Biotechnológus Hallgatók!

Az oktatótársaim nevében is sok szeretettel és tanulmányaikhoz minden jót kívánva üdvözlöm Önöket a Biotechnológia mesterképzés első évfolyamán! Mint azt már az alapképzésük keretében elsajátíthatták, a Biotechnológia egy dinamikusan fejlődő és folyamatosan megújuló interdiszciplináris tudományterület, amely mára gyakorlatilag életünk minden területére hatással van. Az Egyesült Nemzetek Biodiverzitás Egyezményében (The United Nations Convention on Biological Diversity) található definíció alapján a Biotechnológia fogalma a biológiai rendszerek, élő szervezetek, vagy ezek származékainak bármely olyan technológiai alkalmazására kiterjed, ami speciális felhasználásra alkalmas termékek vagy eljárások létrehozására vagy módosítására irányul. ('"Biotechnology" means any technological application that uses biological systems, living organisms, or derivatives thereof, to make or modify products or processes for specific use.')

Jelenleg az élettudományok a világgazdaság 30 %-át befolyásolják, és a biotechnológiai eljárások, a hagyományos alkalmazások mellett, olyan területeken is teret nyernek, mint a fosszilis üzemanyagok pótlása, az emberi, állati és növényi betegségek megbízható diagnózisa és ezek gyógyítása, a világélelmezési problémák orvoslása és a hulladékok hasznosítása. Biotechnológiai eljárások alkalmazását, fejlesztését igénylik a gyógyszeripar, az agrárium, az orvostudomány, az élelmiszeripar, a környezeti ipar, sőt a vegyipar is.

Mindenképpen említést érdemel, hogy a világtendenciákat követve hazánkban is megjelentek az új, rekombináns DNS technológián alapuló biotechnológiai módszerek, termékek és szolgáltatások elsősorban a gyógyszergyártásban és az orvostudományban. A közeljövőben az új biotechnológiai eljárások fokozott térnyerése prognosztizálható a gyógyszeriparban (pl. biofarmáciák kifejlesztése és gyártása), az orvostudományban (pl. új diagnosztikumok fejlesztése és új terápiás eljárások kidolgozása) és a környezetiparban (pl. új környezeti bioszenzorok fejlesztése, új kármentesítési technológiák kidolgozása) is. A rekombináns DNS technológiában és fehérjetechnológiában világszínvonalon jártas biotechnológusok elősegíthetik a magyarországi biotechnológiai vállalatok termékskálájának a gazdasági szempontból kedvező elmozdulását a nagy hozzáadott értékű termékek és szolgáltatások irányába, illetve lehetővé teszik a további korszerű biotechnológiai ipar-telepítéséket is. Az új biotechnológiai termékek és szolgáltatások igen jelentős társadalmi igényeket elégítenek ki, pl. korszerű gyógyszerek, diagnosztikumok illetve korszerű környezeti technológiák kifejlesztése révén.

A Debreceni Egyetem oktatási és kutatási tapasztalataira és hagyományaira építve, ugyanakkor a dokumentált, jelenlegi és prognosztizált regionális és országos szakemberigényeket messzemenően figyelembe véve kértük a Magyar Akkreditációs Bizottságtól (MAB) a Biotechnológus MSc szak létesítésének és indításának az engedélyezését a Debreceni Egyetemen egyelőre Gyógyszer-biotechnológia és Környezet-biotechnológia szakirányokkal. A képzés pótmeghirdetéssel való indítását végül, nagy örömünkre, a MAB 2010/1/XIV/22. sz. határozata tette lehetővé a 2010/2011-es tanévben. Tanulmányaikhoz még egyszer minden jót kívánok! Kollégáimmal együtt szeretnénk, ha élnének a szak kínálta tanulási lehetőségek gazdag tárházával! Ehhez igény szerint minden segítséget örömmel megadunk Önöknek.

Debrecen, 2011. április 27.

Prof. Dr. Pócsi István
egyetemi docens, az MTA doktora
a Biotechnológia mesterszak szakfelelőse

Dr. Lakatos Gyula
egyetemi docens
a Biológia és Ökológia Intézet
igazgatója
Gálné Dr. Miklós Ida
egyetemi docens
a Biológia és Ökológia Intézet
oktatási igazgatóhelyettese


Jelentkezési statisztikák:

A 2010-ben akkreditált biotechnológia MSc szak első évfolyama a 2010/11-tanévben kezdte el tanulmányait gyógyszer-biotechnológia és környezet-biotechnológia szakirányokon. A szakra 2010-ben 82-en jelentkeztek, és végül összesen 19 fő került felvételre, ebből 14 fő (13 fő biológus és 1 fő környezettan szakos) volt az államilag finanszírozott és 5 fő (gyógyszerész végzettséggel) a költségtérítéses. A szakirányonkénti megoszlás a következőképpen alakult: 14 fő gyógyszer-biotechnológus és 5 fő környezet-biotechnológus.

Nagy örömünkre, 2011-ben a hallgatói érdeklődés jelentősen fokozódott, hiszen a szakra 129-en jelentkeztek, akik közül igen magas, 81 pontos felvételi ponthatárral, 28 fő került felvételre. Egy hallgató eredményes fellebbezését és egy költségtérítéses hallgató biológus mesterképzési szakról való átvételét követően a jelenlegi 1. évfolyam összlétszáma 30 fő, akik közül 26 fő gyógyszer-biotechnológus, 4 fő pedig környezet-biotechnológus. Jelentős fejleménynek tartjuk, hogy először vettünk fel hallgatókat orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc valamint egészségügyi gondozás és prevenció BSc végzettséggel, illetve első alkalommal fogadtunk hallgatókat más intézményben szerzett biológia BSc diplomával (összesen 2 főt a Szegedi Tudományegyetemről és a Nyíregyházi Főiskoláról). 2011-ben 4 fő költségtérítéses hallgatót iskoláztunk be biológus, molekuláris biológus végzettséggel, illetve párhuzamos mesterképzésben való részvétel mellett.

Bár a 2012-es jelentkezési adatok még nem ismertek, reméljük, hogy a szak iránti hallgatói érdeklődés továbbra is töretlen marad.

Tájékoztató a biotechnológia mesterképzési szakról

A biotechnológia mesterképzési szak követelményei

Interjú a debreceni biotechnológus képzésről - Innotéka magazin, 2011
(C) Copyright MBST 2012.
Minden jog fenntartva.