Bemutatkozunk | Munkatársaink | Biotechnológus MSC | Tantárgyi tematikák | Galéria | Elérhetőség
BIOTECHNOLÓGUS MSC
Részletek


Munkatársaink

Prof. Dr. Bánfalvi Gáspár
Egyetemi tanár

Okleveles gyógyszerész, szakgyógyszerész
A biológiai tudományok kandidátusa
Az MTA doktora (biológiai tudományok)

Születési idő, hely: 1943 okt. 8, Nemesnádudvar. Önéletrajzi adatok: 1958-62 Piarista Gimnázium, Kecskemét, III. Béla Gimnázium, Baja;1963-68 Szegedi Orvostudományi Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar; -1967 Államvizsgás gyakorlat, Krakkó, Lengyelország; 1968-69 Helyettesítő gyógyszerész,,Bács-Kiskun Megyei Gyógyszertári Központ, Kecskemét; 1969 Gyógyszertár vezető 12/40 gyógyszertár, Nemesnádudvar; 1970-72 Gyógyszerész,I: Belklinika, Izotóp Diagnosztikai Központ, Szeged; 1973-74 Toxikológia-Gyógyszerhatástan szakgyógyszerész, Gyógyszerkutató Intézet, Budapest , Gomba elleni szerek kutatása; 1974-2000 Orvosi Vegytani Intézet (1990 előtt I. sz. Kémiai-Biokémiai Intézet), Rekombináció enzimei, nem-folyamatos DNS replikáció mechanizmusa. Kandidátusi értekezés, tudományok doktora értekezés; 1994 dr. med. hab., Semmelweis Egyetem, Budapest; 1994 dr. biol. hab., JATE, Szeged; 1997 Gyógyszerészeti különbözeti vizsga, Chicago, USA; 2000- Debreceni Egyetem.

Publikációk
Publikációk folyóiratokban 131
Könyvek 6
Könyvkiadások száma 10
Köny fejezetek 16
Idézhető absztraktok 7
Oktatással kapcsolatos közlemények 15
Könyvbírálatok 8
Összes közlemény (fentiek összesen) 193
Közlemények összesített impakt faktora 245
PhD témavezetés és megvédett értekezések 10


Oktatási tevékenység

SOTE Orvosi kémia, biokémia. 1974-2000 Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézet: orvos és fogorvostan hallgatóknak. 1988-2000 Orvosi Vegytan, angol nyelvű oktatás (gyakorlat, előadás, vizsgáztatás). 1993-2000 Orvosi Vegytan, német nyelvű oktatás.

JATE Sejtbiológia és molekuláris biológia. 1990-1995 BiokémiaTanszék:biológus hallgatóknak előadások tartása és vizsgáztatás magyar és angol nyelven.

Harvard Egyetem: DNA structure and function. Visiting Professor, 6 hónap

Debreceni Egyetem 2000-2005 Sejtbiológia, élettan, molekuláris biológia, citogenetika, apoptosis, daganatképzés. Állatanatómiai és Élettani Tsz: biológus, mol. biol., ökológus és kapcsolt szakos hallgatóknak előadás, vizsgáztatás, molekuláris biológia szakfelelős, DEMB elnök, mol. biol. záróvizsga bizottság elnöke. 2002-2005 Tehetséggondozó tanfolyam szervezése középiskolás diákoknak: D. E. Állatanatómiai és Élettani Tanszéken

Maastrichti Egyetem 2003 The flow of biological information. Transatlantic studies. Egy hónapos előadás sorozat és vizsgáztatás.

Debreceni Egyetem 2006 óta. Mikrobiális Biotechnológiai és Sejtbiológiai Tanszék biológus, molekuláris biológus, ökológus és kapcsolt szakos hallgatóknak előadás, vizsgáztatás, biológus BSc laboratórium operátor, szakirány felelős.

Külföldi ösztöndíjak

2003 Maastricht Center for Transatlantic Studies, vendégprofesszor, 1 hónap; 1998-1999 Meyerhof professzor, Weizmann Intézet, Izrael, 8 hónap; 1997-2001 Széchényi Professzori Ösztöndíj; 1996 ORISE-ORAU-FDA-NCTR ösztöndíj, Jefferson, AR, US 6 hónap; 1994 Fulbright ösztöndíj, Boston, US, 5 hónap; 1994 Visting Professor, Harvard University, Cambridge, 6 hónap; 1988 Soros ösztöndíj, Leideni Egyetem, 4 hónap; 1987/88 tanév Visiting lecturer, Harvard Medical School, Boston, US, 12 hónap; 1983/84 tanév Visiting scientist, Boston, US, 12 hónap Staff fellow, Boston, US, 18 hónap; 1967 Államvizsgás ösztöndíj, Krakkó, Lengyelország, 1 hónap

Ph. D. program

SOTE Pathobiokémia program (programvezető: Prof. Mandl József)
Alprogram: Molekuláris biológiai módszerek pathobiokémiai alkalmazása.
Alprogramvezető: Dr. Bánfalvi Gáspár

JATE Környezeti Biokémia és Biotechnológia (programvezető: Prof.Nemcsók János)
Alprogram: Molekuláris biológiai megközelítés környezetszennyezések hatásának tanulmányozására (Dr. Bánfalvi G)

Debreceni Egyetem: Biológia Doktori Iskola.Alapító tag 2000 óta

Debreceni Egyetem TTK Doktori Tanács tagja 2005-2010

Adminisztratív tapasztalat

1991-95 Semmelweis Egyetem Szakszervezet (SOTESZ) titkára,1992 Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége (OSZSZ) elnöke, 1992 Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) alelnöke, 2001-2002 D.E. BTCs elnöke, D.E. TTK kari tanácstag, 2002-2005 Debreceni Egyetem Molekuláris Biológiai Szervezet elnöke.
FEBS Meeting, Budapest (1990): Szekció ülés és Satellite Meeting szervezése és vezetése. FEBS Meeting, Barcelona (1996): Szekció ülések vezetése. Hazai (OTKA, ETK, Polányi) és nemzetközi pályázatok (Hungarian-US, Tesearch Training Network) bírálata. 1999-től akkreditált Európai Közösségi szakértő az EU5 és EU6 keretprogramban, 2000-től EU7 keretprogrammban

Társasági, bizottsági tagság

Magyar Biokémiai Társaság; Magyar Gyógyszerészeti Társaság World Hungarian Medical Academy, 1990-94 MTA Molekuláris Biológiai Bizottság tagja, Biokémia c. lap szerkesztő bizottság tagja, 2009 DNA and Cell Biology szerkesztő bizottság tagja, 2010 Apoptosis szerkesztő bizottság tagja, 2010 Toxicology In Vitro szerkesztő bizottság tagja, Expert Evaluator, EUC, Life Sciences Panel, Brussels, Evaluation of Cross Programme Action 7, EU Comission, Brussels, 1998-2002 MTA Biokémiai és Molekuláris Biológiai Bizottság tagja

Tudományos publikációim
(C) Copyright MBST 2012.
Minden jog fenntartva.