Bemutatkozunk | Munkatársaink | Biotechnológus MSC | Tantárgyi tematikák | Galéria | Elérhetőség
BIOTECHNOLÓGUS MSC
Részletek


Munkatársaink

Dr. Miskei Márton
Tudományos munkatárs

Okleveles biológus, genetikus
Ph.D. (biológiai tudományok)

1978. július 18.-án születtem Siklóson. Általános- és középiskolai tanulmányaimat Gyöngyösön végeztem. 2002-ben diplomáztam a Debreceni Egyetem TTK biológus szakán, genetikus szakirányon. Szakdolgozatomat a Debreceni Egyetem Genetikai és Molekuláris Biológiai Tanszékén végeztem. Diplomamunkámat egy a Schizosaccharomyces pombe hasadó élesztőben lévő, sterilitást okozó mutáns allél vizsgálatából írtam. 2009-ben a Debreceni Egyetem TTK Mikrobiológiai és Biotechnológiai Tanszékén védtem meg a doktori disszertációmat „Aspergillus fonalas gombák stresszválaszában szerepet játszó gének feltérképezése és vizsgálata” címmel.
A TTK Mikrobiológiai és Biotechnológiai Tanszékén az AP-1 típusú transzkripciós faktorokat és protein foszfatázokat vizsgáltam Aspergillus nidulans fonalas gombában. Ezen kívül még oxidatív stressz hatására kialakuló expressziós mintázat változásait is vizsgáltam microarray módszerrel, illetve Aspergillus stresszválasz gének annotációján és azok stresszadatbázisán dolgoztam.

2006-ban a Debreceni Egyetem OEC Orvosi Vegytani Intézetében vizsgáltam az elérhető fehérje adatbázisokban megtalálható protein foszfatázok filogenetikai kapcsolatait.

2006-ban két és fél hónapot töltöttem az Egyesült Államokban Professzor Maliga Pál laboratóriumában (Waksman Institute Rutgers University, Piscataway, New Jersey, USA), ahol elsajátítottam a növényi transzformációs technikákat.

2006-tól 2012-ig a Debreceni Egyetem AMTC, MTK Kertészettudományi Intézet, Növényi Biotechnológiai Tanszék Növényi Molekuláris Genetikai Munkacsoportot irányítottam, ahol növényi nukleáris és kloroplaszt transzformációs eljárások fejlesztésével, növények kromatin szerkezetének tanulmányozásával foglalkoztam.

2009-től 2012-ig SZIE-MTA Mikológiai Kutatócsoport tudományos munkatársaként dolgoztam, ami alatt Drosophila fajok protein foszfatázainak filogenetikai vizsgálatát végeztem. Evolúciós folyamatokat vizsgáltam az elérhető genomi adatbázisokban. Microarray slide-okat terveztem.

Jelenleg a Debreceni Egyetem TEK Mikrobiális Biotechnológiai és Sejtbiológiai Tanszékén dolgozok. Új bioinformatikai módszereket fejlesztek homológia vizsgálatokhoz. Teljes gombagenomokat és proteomokat vizsgálok az elérhető gombadatbázisokban. Evolúciós összefüggéseket és folyamatokat vizsgálok genomi és fehérje adatbázisok felhasználásával.

Több tudományos díjat, elismerést szereztem. 2001-ben a XXV. OTDK biológiai szekció / genetika ágán 1. helyezést értem el. A Debreceni Egyetem AMTC díjai közül megkaptam az Év Szerzője- (2009), Év Publikációja- (2009) és a Centrum Tudományos (2011) Díjat. Tagja vagyok a Magyar Mikrobiológiai Társaságnak és a Magyar Biológiai Társaságnak.

Tudományos publikációim
(C) Copyright MBST 2012.
Minden jog fenntartva.