Bemutatkozunk | Munkatársaink | Biotechnológus MSC | Tantárgyi tematikák | Galéria | Elérhetőség
BIOTECHNOLÓGUS MSC
Részletek


Munkatársaink

Dr. Pusztahelyi Tünde
Egyetemi docens

Okleveles biológus és angol-magyar szakfordító
Ph.D. (orvostudományok)
Habilitált egyetemi oktató élelmiszertudományágban

Születési hely, idő: Sajószentpéter, 1969.12.09.

Általános, majd középiskolai tanulmányaimat Miskolcon végeztem. 1988-ben felvételt nyertem a Kossuth Lajos Tudományegyetem biológus szakára, amit 1993-ban végeztem el.

1993-1997 között TMB doktori ösztöndíjas hallgató, DE TTK Mikrobiológiai és Biotechnológiai Tanszékén, majd mikrobiológus, majd laboratóriumvezető, Hajdúsági Gabonaipari Rt. Minőségellenőrző Laboratóriumánál (1997-2000), ezt követően kutató-fejlesztő mérnök voltam a TEVA Biogal Rt.-nél (2000). 2000-ben OTKA posztdoktori ösztöndíjat kaptam és a DE TTK Mikrobiológiai és Biotechnológiai Tanszékén dolgoztam 2000-2001 és 2002-2004. között. 2005-2006-ban GVOP AKF pályázaton belül kutatóként dolgoztam a Szerodiagnosztikum Rt. alkalmazásában. Téma: Innovatív diagnosztikai termékek kidolgozása Candida infekciók gyors és megbizható kimutatására. 2006-2009. egyetemi tanársegéd, majd egyetemi adjunktus és 2010-től egyetemi docens vagyok a DE TEK Mikrobiális Biotechnológiai és Sejtbiológiai Tanszékén

Eddig 36 tudományos közleményem jelent meg, illetve került elfogadásra nemzetközi és hazai mikrobiológiai, mikológiai és biotechnológiai folyóiratokban. A közleményeim összesített impakt faktora a megjelenés éve alapján számolva 32.583, s ezekre eddig 213 független hivatkozást kaptam. Jelenlegi fő kutatási területeim: az Aspergillus nidulans fonalas gomba sejtfalstressz-válasza, továbbá autolízise, jó hatékonyságú PCR és antitest alapú kimutatási eljárások fejlesztése, élelmiszeripari törzsek fejlesztése funkcionális élelmiszerekhez.

A témavezetésemmel elkészült és megvédett doktori (PhD) értekezések száma pedig 1. Eddig 4 diplomamunka és 14 szakdolgozat témáját vezettem, és két TDK-dolgozatot készítő hallgatóm közül 1 fő különdíjat kapott országos TDK konferencián.

Az oktatómunkám széles spektrumú, hiszen eddigi egyetemi pályafutásom alatt számos kollégiumot tartottam, illetve dolgoztam ki mikrobiológia, mikológia és biotechnológia területén.

Aktív tagja vagyok a Magyar Szabványügyi Testület MSZT/MB 609 Mikrobiológia nemzeti szabványosító műszaki bizottságának (1998-) és a Magyar Mikrobiológiai Társaságnak (1993-).

Két hosszabb tanulmányutat tettem: Department of Microbiology, Medical Faculty, Leeds University, Leeds, UK. Dr. David J. Adams. Fungális kitinolítikus enzimek vizsgálatának módszereinek tanulmányozása. Izotópalkalmazás, PCR technika. 1995/11.– 1996/04. Institut für Molekulare Physiologie und Biotechnologie/Mikrobiologie, Universitat Rostock, Rostock, Deutchland. Prof. Dr. Hubert Bahl. Site-directed mutagenezis, klónozás, DNS szekvenálás, heterológ fehérje expresszió. 2002/2-2002/10.

Számos alapkutatási (OTKA) és innovációs (GVOP, TÁMOP) pályázat kidolgozásában vettem, illetve veszek részt témavezetőként vagy közreműködő kutatóként. Pályafutásom során kiemelkedő támogatást az Universitas Alapítványtól, a Soros Alapítványtól, a Leidenfrost Gyula Alapítványtól, a FEMS-től és a Magyar Ösztöndíj Bizottságtól kaptam. Doktori Iskolai tagságaim: DE Juhász-Nagy Pál Doktori Iskola (oktató), DE Hankóczy József Doktori Iskola (oktató).

Oktatott tárgyak listája
 • Általános mikrobiológia és mikológia (BSc), oktató
 • Mikrobiológia (BSc), oktató
 • Biotechnológia (BSc), oktató
 • Bevezetés a biotechnológiába (BSc, MSc), tárgyfelelős, oktató
 • Mikrobiológia és biotechnológia (MSc), oktató
 • Gyógyszer- és élelmiszer-biotechnológia (MSc), oktató
 • Mikrobiális evolúció (MSc), tárgyfelelős, oktató
 • Élelmiszer mikrobiológia és biotechnológia (BSc), tárgyfelelős, oktató
 • Élelmiszer mikrobiológia és biotechnológia, környezeti biztonság (MSc), tárgyfelelős, oktató
 • Biotechnológiai jogi ismeretek, minőségbiztosítás (MSc), oktató
 • Mikrobiális mérőmódszerek (MSc), tárgyfelelős, oktató

Tudományos publikációim
(C) Copyright MBST 2012.
Minden jog fenntartva.