Bemutatkozunk | Munkatársaink | Biotechnológus MSC | Tantárgyi tematikák | Galéria | Elérhetőség
BIOTECHNOLÓGUS MSC
Részletek


Munkatársaink

Dr. Máthéné Dr. Szigeti Zsuzsa
Egyetemi adjunktus

Okleveles biológus, ökológus
Ph.D. (elméleti orvostudományok)

1976. augusztus 6-án születtem Debrecenben. Iskoláimat Debrecenben végeztem. 1996-ban vettek fel a Kossuth Lajos Tudományegyetem biológus-ökológus szakára és diplomámat 2000-ben kaptam kézbe. 2001 és 2006 között a Debreceni Egyetem OEC Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetében dolgoztam tudományos segédmunkatársként 2003-ig és utána nappali tagozatos PhD hallgatóként. PhD értekezésemet az extracelluláris mátrixnak a béka látórendszerének regenerációjában betöltött szerepének vizsgálatából készítettem. 2006 és 2010 között a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Élelmiszertudományi, Minőségbiztosítási és Mikrobiológiai Intézetében dolgoztam egyetemi tanársegédként. Itt már mikrobiológiával, ezen belül Lactobacillus törzsekkel foglalkoztam. 2010 óta a Debreceni Egyetem TEK TTK Mikrobiális Biotechnológiai és Sejtbiológiai Tanszékén dolgozom, 2011-től egyetemi adjunktusként.

Eddig 6 tudományos közleményem jelent meg nemzetközi neurológiai, toxikológiai és növénytani folyóiratokban. Közleményeim összesített impakt faktora 13,452 és a független idézetek száma 16.

Jelenlegi fő kutatási területem: az Aspergillus fumigatus, a Streptomyces coelicolor és a Streptomyces griseus sziderofor termelésének vizsgálata.

Oktatott tárgyak
  • Állatélettan előadás (BSc), tárgyfelelős, oktató
  • Jelátvitel előadás (MSc), tárgyfelelős, oktató
  • Szabályozásbiológia és fiziológia (MSc), tárgyfelelős, oktató

Tudományos publikációim
(C) Copyright MBST 2012.
Minden jog fenntartva.